Beperking

Algemeen

Maak je geen illusie…. de mens is per definitie beperkt!
Zou je ook niet willen dat je perfect bent, dat je alles, ziet, hoort, voelt, ruikt en nog begrijpt ook? Superman zijn, beter zijn dan de rest, dat lijkt toch heerlijk!

Snap jij dat nou? Hij wil het maar niet begrijpen. Hij mist duidelijk een stukje kennis! “Ben ik nou zo slim of ben jij zo dom?” (uitspraak Louis van Gaal).

Volgens mij pas ik niet in deze groep! Ze weten van alles wat, maar ik kan nauwelijks met hen meepraten. Ik voel me daar erg onzeker bij. Ik kan beter weg gaan.

In gesprek met anderen kom je erg vaak tegen, dat:
–      jij over een bepaald onderwerp meer weet, dan een ander
–      dat de ander meer over een onderwerp weet dan jij.
Dat heeft natuurlijk te maken met de kennis en ervaring, die bij elk mens anders is.

De Emotionele mens heeft soms grote behoefte zich superieur te voelen. Af en toe lijkt dit ook zo te zijn. Namelijk, als je merkt dat de kennis of ervaring van een ander minder is dan die van jou.
Maar ook voelt menig Emotionist zich ook regelmatig minderwaardig aan anderen. Op het moment dat een ander het beter doet dan hem.

De Rationalist vindt dat onzin en leeft met zijn beperkingen. Simpel.

De Realist kent de gevoelens van superioriteit en minderwaardigheid. Hij realiseert zich echter, dat elk mens zijn eigen beperkingen heeft, en daarmee moet leven.

Zintuigen

De beperking zit ingebouwd in de mens.
De mens heeft een vijftal zintuigen. Althans… volgens de huidige
opvattingen.
Zo kennen we het zicht (zien), het gehoor (horen), de reuk (ruiken), de smaak (proeven) en de tastzin (voelen).

Hiermee nemen we grote hoeveelheden informatie tot ons. Die informatie wordt doorgesluisd naar onze hersenen, waar het wordt geïnterpreteerd. Zo zien we dat er een auto geparkeerd staan, horen we wat de ander zegt, ruiken we brandgevaar, proeven we van een heerlijk glas wijn of worden we gewaarschuwd dat we gewond zijn.

Bijzonder handig, die zintuigen. Ga maar na hoe het zal zijn, als we die niet zouden bezitten. Dan zijn we volkomen verlamd, alsof we in een coma liggen. In de oertijd zou het dan heel snel met je afgelopen zijn geweest.

Geef een reactie